Wspólnie z naszymi klientami rozwiazujemy ich problemy

  • Usługi audytorskie
  • Sprawozdawczość konsolidacyjna
  • Sprawozdawczość na potrzeby rad nadzorczych
  • Budżety roczne i wieloletnie
  • Studia wykonalności – biznesplany
  • Doradztwo podatkowe
  • Zakładanie przedsiębiorstw, przekształcanie przedsiębiorstw osób fizycznych
    w spółki kapitałowe
  • Restrukturyzacje przedsiębiorstw